Sinice

Sinice

Charakteristika sinic

Sinice (Cyanophyta) jsou autotrofní prokaryotické organizmy. Mají schopnost fotosyntézy. Zjednodušeně je lze charakterizovat jako bakterie, které obsahují chlorofyl a další barviva. Vyskytují se ve vlhkém prostředí na kůře stromů, skalách, ve vodě i v půdě, mnohdy v extrémních podmínkách (v horkých pramenech, v horninách, pouštích a v ledovcích). Patří k nejodolnějším organismům na Zemi. Některé sinice žijí v endosymbióze s rozsivkami nebo houbami, jiné v exosymbióze s lišejníky a játrovkami.

Nejstarší známé důkazy o existenci sinic na Zemi v podobě fosilií jsou staré 3,5 miliardy let a pocházejí především z Austrálie. Tyto nálezy tzv. stromatolitů představují vůbec nejstarší nálezy organismů na Zemi.

obrazek

Obr. 1: Sinice r. Anabaena

Zdroje

Obrázky:

 

Zajímavost

Český název sinice vznikl ze slova sinný, tedy modrý.

Odkaz

Jednotlivé zástupce si prohlédněte na:

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/cyanobacteria

Odkaz

Zajímavé mikrofotografie sinic a řas:

http://botany.cz/cs/sinice-rasy/