Mikropasametry

Mikropasametry

Je to mikrometr s číselníkovým úchylkoměrem, který má dělení stupnice 0,002 mm nebo 0,001 mm. Úchylkoměr je uložen ve třmenu měřidla. Měřicí rozsah je odstupňován po 25 mm.

Při porovnávacím měření se na stupnici nastaví požadovaný rozměr (pomocí měrek nebo vzorového kusu) a měřicí šroub se v dané poloze zajistí. Po vložení měřené součásti mezi dotyky (jeden dotyk je pevný, druhý je ovládán pomocí páčky na třmenu) se odečte odchylka od nastaveného rozměru. Na číselníkovém úchylkoměru je možné pro snadnější odečítání nastavit pomocí tolerančních značek HMR a DMR. Tímto způsobem můžeme kontrolovat poměrně rychle a přesně větší počet součástí stejného rozměru.

    

Obr. 1: Mikropasametry
Zdroje
  • NENÁHLO, Čeněk. Měření vybraných geometrických veličin. Praha: Česká metrologická společnost, 1999.

Obrázky:

  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

  1. Popište postup práce s mikropasametrem.
Zapamatuj si

Mikropasametr je mikrometr s číselníkovým úchylkoměrem. Úchylkoměr je uložen ve třmenu měřidla.

Slouží ke zjišťování odchylek od nastaveného roměru.