Příprava automobilu na STK, stanice technické kontroly

Příprava automobilu na STK, stanice technické kontroly

 

Postup přípravy automobilu na STK

 

Postupně zkontrolujeme:

 

 • výrobní číslo podvozku (karoserie) a motoru – dle technického průkazu;výrobní číslo podvozku (karoserie) a motoru – dle technického průkazu;
 • množství a mrazuvzdornost chladicí kapaliny;množství a mrazuvzdornost chladicí kapaliny;
 • množství a mrazuvzdornost kapaliny ostřikovačů;množství a mrazuvzdornost kapaliny ostřikovačů;
 • olej v nádobce pro posilovač řízení;olej v nádobce pro posilovač řízení;
 • množství motorového oleje;množství motorového oleje;
 • množství brzdové kapaliny;množství brzdové kapaliny;
 • stav akumulátoru;stav akumulátoru;
 • pryžové části motoru;pryžové části motoru;
 • těsnost palivového systému a jemného čističe paliva;těsnost palivového systému a jemného čističe paliva;
 • tlak a hloubku vzorku u pneumatik;tlak a hloubku vzorku u pneumatik;
 • ložiska, horní uložení a vůle v uložení zadní i přední nápravy;ložiska, horní uložení a vůle v uložení zadní i přední nápravy;
 • světelnou soustavu – všechna světla, kontrolky, případně zásuvky přípojných vozidel;světelnou soustavu – všechna světla, kontrolky, případně zásuvky přípojných vozidel;
 • stírací lišty stěračů;stírací lišty stěračů;
 • stav karoserie;stav karoserie;
 • funkčnost bezpečnostních pásů;funkčnost bezpečnostních pásů;
 • případné poškození předního skla;případné poškození předního skla;
 • povinnou výbavu a umístění reflexní vesty;povinnou výbavu a umístění reflexní vesty;
 • podvozek

Dále můžeme provést kontrolu chybové paměti vozidla.

obrazek

Obr. 1: Kontrola čísla podvozku (karoserie)

obrazek

Obr. 2: Příklad umístění (vozidlo Ford Mondeo)

obrazek

Obr. 3: Kontrola typového označení motoru

obrazek

Obr. 4: Detailní pohled na štítek kódu motoru

obrazek

Obr. 5: Kontrola množství a mrazuvzdornosti chladicí kapaliny

obrazek

Obr. 6: Kontrola množství chladicí kapaliny

obrazek

Obr. 7: Kontrola mrazuvzdornosti chladicí kapaliny

obrazek

Obr. 8: Měření refraktometrem

obrazek

Obr. 9: Znázornění stupnice refraktometru na obalu

obrazek

Obr. 10: Kontrola množství a mrazuvzdornosti kapaliny ostřikovačů

obrazek

Obr. 11: Kontrola oleje v nádobce pro posilovač řízení

obrazek

Obr. 12: Detail rysek

obrazek

Obr. 13: Kontrola množství motorového oleje

obrazek

Obr. 14: Otření měrky

obrazek

Obr. 15: Měření hladiny motorového oleje

obrazek

Obr. 16: Dolití oleje

obrazek

Obr. 17: Opakovaná kontrola množství motorového oleje

obrazek

Obr. 18: Kontrola množství brzdové kapaliny

obrazek

Obr. 19: Doplnění brzdové kapaliny

obrazek

Obr. 20: Kontrola akumulátoru

obrazek

Obr. 21: Očištění a namazání kontaktů

obrazek

Obr. 22: Zátěžová zkouška akumulátoru

obrazek

Obr. 23: Umístění a polarizace přístroje

obrazek

Obr. 24: Detail měření

obrazek

Obr. 25: Kontrola pryžových částí motoru

obrazek

Obr. 26: Kontrola těsnosti palivového systému

obrazek

Obr. 27: Kontrola těsnosti jemného čističe paliva

obrazek

Obr. 28: Kontrola tlaku pneumatik

obrazek

Obr. 29: Měření hloubky vzorku

obrazek

Obr. 30: Hloubka vzorku dle indikátoru opotřebení

obrazek

Obr. 31: Kontrola ložiska a horního uložení zadní nápravy

obrazek

Obr. 32: Kontrola vůle v uložení zadní nápravy

obrazek

Obr. 33: Kontrola vůle v čepu ramene a horního uložení přední nápravy

obrazek

Obr. 34: Kontrola vůle v řízení

obrazek

Obr. 35: Kontrola světlometů

obrazek

Obr. 36: Kontrola světelné soustavy

obrazek

Obr. 37: Kontrola stíracích lišt stěračů

obrazek

Obr. 38: Kontrola stavu karoserie

obrazek

Obr. 39: Kontrola funkčnosti bezpečnostních pásů

obrazek

Obr. 40: Kontrola poškození čelního skla

obrazek

Obr. 41: Kontrola povinné výbavy

obrazek

Obr. 42: Povinná výbava

obrazek

Obr. 43: Kontrola umístění reflexní vesty

obrazek

Obr. 44: Kontrola podvozku

obrazek

Obr. 45: Kontrola motoru a převodovky

obrazek

Obr. 46: Kontrola výfukové soustavy

obrazek

Obr. 47: Kontrola uchycení stabilizátoru

obrazek

Obr. 48: Kontrola vůle náprav a poškození pružných uložení

obrazek

Obr. 49: Kontrola horních ramen nápravy

obrazek

Obr. 50: Kontrola zavěšení nápravy

obrazek

Obr. 51: Kontrola lanovodů

obrazek

Obr. 52: Kontrola pružného uložení výfukového potrubí

obrazek

Obr. 53: Kontrola palivové a brzdové trubky

obrazek

Obr. 54: Kontrola pryžové manžety poloos

obrazek

Obr. 55: Kontrola chybové paměti vozidla

 

STK – STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

Při kontrole v STK se předkládají tyto doklady o vozidle:

 • velký technický průkaz;velký technický průkaz;
 • malý technický průkaz;malý technický průkaz;
 • protokol o emisích, ne starší tří týdnů.protokol o emisích, ne starší tří týdnů.

Stanice technické kontroly je rozdělena do několika stanovišť. Vozidlo musí projít postupně všechna tato stanoviště a to dle předepsaného časového plánu. Technik po kontrole vozidla na jednotlivých pracovištích provede zápis do formuláře v PC. Tento je připojen on-line s firmou DEKRA, která zajišťuje činnost STK pro Českou republiku.

obrazek

Obr. 56: Stanice technické kontroly

Obsah kontrol na jednotlivých stanovištích

Stanoviště č. 1:

 • ověření identifikačních údajů automobilu - win karoserie, kód motoru; ověření identifikačních údajů automobilu - win karoserie, kód motoru;
 • počet ujetých kilometrů;počet ujetých kilometrů;
 • funkčnost světelné soustavy;funkčnost světelné soustavy;
 • funkčnost zvukové soustavy a stěračů;funkčnost zvukové soustavy a stěračů;
 • stav podvozku – vůle v uložení čepů, uložení náprav, stav silentbloků apod.;stav podvozku – vůle v uložení čepů, uložení náprav, stav silentbloků apod.;
 • stav hřídelí s důrazem na neporušenost manžet;stav hřídelí s důrazem na neporušenost manžet;
 • stav výfukového potrubí – uchycení, těsnost, koroze;stav výfukového potrubí – uchycení, těsnost, koroze;
 • těsnost motoru, převodovky, nádrže (únik oleje, vody, PHM);těsnost motoru, převodovky, nádrže (únik oleje, vody, PHM);
 • uložení motoru a převodovky – stav silentbloků;uložení motoru a převodovky – stav silentbloků;
 • druh použitých pneumatik, jejich opotřebení a tlak v nich;druh použitých pneumatik, jejich opotřebení a tlak v nich;
 • házivost kol, poškození disků, jejich případná rzivost;
 • povinná výbava vozidla;povinná výbava vozidla;
 • případné zapsání některých doplňků a změn do TP - tažné zařízení, barva vozidla, jiné rozměry pneumatik atd.;případné zapsání některých doplňků a změn do TP - tažné zařízení, barva vozidla, jiné rozměry pneumatik atd.;
 • celkový pohledový stav vozidla.celkový pohledový stav vozidla.

obrazek

Obr. 57: Stanoviště číslo 1

obrazek

Obr. 58: Kontrola win karoserie

obrazek

Obr. 59: Kontrola kódu motoru

obrazek

Obr. 60: Kontrola podvozku

obrazek

Obr. 61: Měření házivosti kol

Stanoviště č. 2 :

Kontrola sbíhavosti a odklonu kol přední nápravy.

obrazek

Obr. 62: Stanoviště číslo 2

obrazek

Obr. 63: Kontrola sbíhavosti

obrazek

Obr. 64: Kontrola náklonu

 

Stanoviště č. 3:

Kontrola účinnosti a souměrnosti brzd

(Tato operace se provádí celostátně na pomaloběžné válcové zkušebně brzd MOTEX.)

obrazek

Obr. 65: Pohled na válcovou zkušenu brzd MOTEX

obrazek


Obr. 66: Pedometr

obrazek

Obr. 67: Měření brzdícího účinku a souměrnosti brzd přední nápravy

obrazek

Obr. 68: Kontrola předních brzd

obrazek

Obr. 69: Kontrola zadních brzd

obrazek

Obr. 70: Měření brzdícího účinku

Stanoviště č. 4:

Kontrola a seřízení předních světlometů pomocí regloskopu

Před započetím měření je nutné překontrolovat:

 • zavazadlový prostor vozidla – vyprázdněný;zavazadlový prostor vozidla – vyprázdněný;
 • nahuštění pneumatik – dle údajů výrobce;nahuštění pneumatik – dle údajů výrobce;
 • nastavení korekce světlometů – na nule;nastavení korekce světlometů – na nule;
 • volant – musí být v přímém směru;volant – musí být v přímém směru;
 • čistotu skel světlometů.čistotu skel světlometů.

obrazek

Obr. 71: Stanoviště č. 4

Pokud vozidlo splňuje všechny předepsané parametry, je nalepena nálepka o technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních komunikacích.

obrazek

Obr. 72: Ukázka nálepek na SPZ

obrazek

Obr. 73: Nálepka STK platná do 5. Měsíce 2012

 

V případě zjištěných nedostatků stanoví STK termín, do kdy mají být tyto odstraněny

– většinou jeden měsíc.

V případě nezpůsobilosti vozidla provozu (závažné nedostatky) zbaví pracovník STK vozidlo stávající nálepky o technické způsobilosti (na SPZ). Vozidlu je nutno zajistit odtah.

Zdroje

 

Obrázky:

Mgr. Jaroslav Žemla - SŠA Prostějov