Transport vody v rostlině

Transport vody v rostlině (difuze, osmóza, hromadný tok, apoplastická a symplastická cesta)

Transport na velmi krátké vzdálenosti (uvnitř buňky, mezi sousedními buňkami):

 • difúze = průnik látek z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací, např. pohyb molekul  rozpouštěného cukru ve vodě doprovázený současným pohybem molekul vody v opačném směru (vyrovnání koncentrací)
 • osmóza = difúze rozpouštědla (vody) přes polopropustnou membránu (propouští pouze rozpouštědlo – vodu) z prostředí s nižší koncentrací (= nižším osmotickým tlakem) do prostředí s vyšší koncentrací (= vyšším osmotickým tlakem). Osmotický tlak závisí na koncentraci osmoticky aktivních iontů a malých molekul. U rostlinných buněk mají pro transport vody v buňce zásadní význam vakuoly (transport přes tonoplast).
  • prostředí izotonické: koncentrace vně buňky = koncentrace uvnitř buňky, osmotické tlaky jsou vyrovnané
  • prostředí hypotonické: koncentrace vně buňky < koncentrace uvnitř buňky, v buňce je vyšší osmotický tlak, příjem vody, až popraskání buněčných stěn (např. třešně po dešti)
  • prostředí hypertonické: koncentrace vně buňky > koncentrace uvnitř (v buňce je nižší osmotický tlak, buňka ztrácí vodu, buněčný obsah se smrskává – plazmolýza (přidání cukru do zeleninového salátu vede ke zvodnatění) 

Transport na delší vzdálenosti

 • symplastická cesta: přes cytoplazmatickou membránu prostřednictvím plazmodesmat (průměr 50–100 nm), spotřebovává se energie, transport vody přes membrány usnadňují kanály – akvaporiny
 • apoplastická cesta: pouze přes prostory buněčných stěn a intercelulárami, nespotřebovává se energie, za apoplastický transport bývá považován i transpirační proud (rostlina musí mít listy)

Dálkový transport

Je zajišťován hromadným tokem (objemový proud, konvekce, mass flow) – společný transport vody a v ní rozpuštěných látek vodivými drahami xylému a floému.

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil