Vnitřní planety

Vnitřní planety

Vnitřní planety Sluneční soustavy jsou nazývány kamenné planety. Tyto planety jsou Merkur, Venuše, Země a Mars. Mají pevný povrch složený převážně z hornin, mají menší objem a hmotnost než obří planety, ale vyšší hustotu.

Merkur

Merkur je nejbližší planeta ke Slunci a je také nejmenší ze všech planet. Je to malá, skalnatá planeta, pokrytá velkým množstvím kráterů. Sluneční vítr na Merkuru je tvořený převážně vodíkem a heliem. Teploty se mění od – 180 °C až ke 430 °C.

Merkur rotuje pomalu kolem vlastní osy a tím pádem den na Merkuru trvá dvakrát déle než jeho oběh kolem Slunce.

Merkur se otočí kolem své osy jednou za 59 pozemských dnů a jeden jeho oběh kolem Slunce trvá 88 pozemských dnů. To znamená, že mezi dvěma svítáními uplyne 176 pozemských dnů.

 

File:Mercury.jpg

Obr. 1: Merkur (snímek sondy Mariner 10)

 

Venuše

Venuše je druhou planetou od Slunce a její dráha leží nejblíže Země. Má přibližně stejnou velikost a hmotnost jako Země. Kolem Slunce oběhne za 225 pozemských dnů a rotuje přitom naopak než ostatní planety. Tedy po směru hodinových ručiček, tj. proti směru oběhu kolem Slunce (v závislosti na tom, ze kterého směru je Venuše pozorována).

Oblaka Venuše obsahují i kyselinu sírovou a dobře odrážejí sluneční svit. To je jeden z důvodů, proč je po Měsíci druhým nejjasnějším objektem na noční obloze. Někdy je vidět jako první objekt na noční obloze – Večernice. Někdy je vidět jako poslední svítící objekt na noční obloze – Jitřenka.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Venus_globe.jpg

Obr. 2: Venuše (radarový snímek)

 

Země

Země společně s Měsícem tvoří soustavu dvou těles, která obíhají kolem společného hmotného středu. 70 % povrchu Země je pokryto oceány a 30 % tvoří kontinenty. Rotační osa Země je skloněna o 23 ° ke kolmici k oběžné dráze kolem Slunce.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg

Obr. 3: Země

 

Mars

 

Mars se nazývá Rudá planeta. Je to čtvrtá planeta od Slunce a v minulosti byla spojována s nadějí na existenci mimozemského života. Na Marsu přistála řada sond, ale primitivní život zatím objeven nebyl. Kolem Slunce oběhne za 687 pozemských dnů.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Mars_Hubble.jpg

Obr. 4: Mars

 

Cvičení - vhodné i pro ZŠ

Do následující tabulky vyplňte váš věk na jednotlivých vnitřních planetách sluneční soustavy.

planeta věk na planetě oběžná doba planety v pozemských dnech
Merkur    
Venuše    
Země    
Mars    

Pokud máte na Zemi například 13 let a Země vykoná jeden oběh kolem Slunce za 365 dní, jaký věk byste měli na Venuši, jestliže ta vykoná jeden oběh kolem Slunce za 225 pozemských dnů? K řešení stačí použít trojčlenku.

Zdroje
  • KLECZEK, Josip. Toulky vesmírem. 1. vyd. Praha: AGA (Aldebaran Group for Astrophysics), 2013, 400 s. ISBN 978-80-904582-4-6.
  • KULHÁNEK, Petr. Aldebaran: Sdružení ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS. [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/

Obrázky: