Významné geologické lokality v České republice

Významné geologické lokality v České republice

Významné geologické lokality v České republice dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, významných výskytů hornin, minerálů i zkamenělin. Řadíme zde nejen lokality zvláště chráněných území v různých stupních ochrany, ale také lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž mnohé dosahují významu i lokalit chráněných. Informace o geologických lokalitách v České republice jsou soustředěny v databázi významných geologických lokalit. Tato databáze obsahuje záznamy o lokalitách. Každý záznam obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů, lokalizaci včetně grafického znázornění (propojeno také s Mapovým serverem ČGS), popř. odkazy na literaturu.

Projděte si jednotlivé odkazy internetových zdrojů a najděte významné geologické lokality v blízkosti vaší školy nebo bydliště!

Přílohy
kniha S GEOLOGEM PO CR web.pdf Stáhnout
Odkaz

http://lokality.geology.cz/d.pl?item=2

Odkaz

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety

Video
This div will be replaced by the JW Player.

BÁDEJTE S NÁMI V GEOLOGICKÉ MAPĚ

Odkaz

http://muzeum.geology.cz/