BOZP při práci na elektrickém zařízení

Elektřina je stejně jako oheň dobrým sluhou, ale zlým pánem. Musíme přijmout návyky, osvojit praktiky, jak s ní pracovat a hospodařit, jak manipulovat s elektrickým zařízením, jak bezpečně zacházet s rozžatou loučí, vědět, čeho dbát v jejím dosahu a čeho se vyvarovat. Stále mít na paměti její výsostné nedotknutelnosti.

Problémem elektrotechnické bezpečnosti, bezpečnosti v elektrotechnice se u nás zabývalo a zabývá několik autorů, výhradně však se zaměřením na specializovanou pracovní  činnost. Jejich úsilí spočívá především ve vymezení odborné kvalifikace a stanovení zásad pro provoz a práci na elektrickém zařízení. Donedávna nebyla normou neodborná  činnost vymezena, ani nebyla stanovena kategorie, do které by se laická veřejnost měla zařazovat. Tato část elektornické učebnice Vás provede BOZP při práci na elektrickém zařízení.

Po prostudování jednotlivých částí BOZP je možno vykonat závěrečný test znalostí z uvedených kapitol. V testové otázce může být více správných odpovědí.

 

Testy