Přivolání lékaře, další ošetření, oznámení úrazu

Přivolání lékaře, další ošetření, oznámení o úrazu

Přivolání pomoci

Zachránce se snaží přivolat lékaře. Pokud je sám, nesmí postiženého opustit na delší dobu než 1 minuta, aby mohl přivolat pomoc.

Přivolat lékaře nebo dovést postiženého k lékaři je třeba i při zdánlivě malých úrazech elektrickým proudem, kdy nedošlo k viditelnému úrazu. Průchod elektrického proudu tělem postiženého může způsobit změny na životních orgánech. Takové příznaky se mnohdy projevují později.

Ošetření dalších zranění

Případná další poranění (zlomeniny, tržné rány) se ošetřují až po obnovení základních životních funkcí. Silné tepenné krvácení je však třeba neprodlěně zastavit přiložením tlakového obvazu. Nelze-li obvaz použít, provede se zaškrcení končetiny na její horní třetině. V takovém případě je nutné na lísteček vyznačit, kdy bylo škrtidlo přiloženo.

Kryté zlomeniny přenecháme k ošetření lékaři. Při otevřené zlomenině odstraníme oblečení v místě krvácení a ránu je třeba opatrně zakrýt. Přitom se musí dát pozor, aby krycí vrstva příliš netlačila na úlomky kostí.

Rozsáhlejší popáleniny se ošetří jen přiložením sterilní roušky, obinadla, ručníku, aby se zabránilo infekci při převozu zraněného. Drobné popáleniny se ochlazují vodou.

Oznámení o úrazu vedoucímu pracoviště

Jakmile to postup záchranných prací a oživovacích pokusů dovolí, je třeba o události uvědomit vedoucího pracoviště.

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.
  • ZÁCHRANNÝ KRUH. Nepřímá srdeční masáž [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: https://www.zachranny-kruh.cz/neprima-srdecni-masaz-nacvik-s-figurinou.html
  • ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z:http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=2862