Vodní režim rostlin

Vodní režim rostlin

 • voda je v rostlinách důležitá:

  • jako rozpouštědlo, a tedy prostředí a surovina pro metabolické pochody v rostlině, např. fotosyntézu, růst, ochlazování a další fyziologické pochody

  • součást buněk – udržování turgoru (nitrobuněčného tlaku) v buňkách 

  • transportní medium – zajišťuje transport anorganických a organických látek v rostlinném organismu 

 • obsah vody v rostlinách závisí na mnoha okolnostech (stáří rostliny, přístupnost vody v prostředí, druh rostliny)

 • vodu obsahují nejvíce plody a zásobní orgány (90 %), nejméně semena (5 %)

 • vodní deficit = nedostatek vody, mírný vodní deficit v rostlinných pletivech je nezbytný pro zajištění transportu vody z kořenů do nadzemních částí rostliny

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Obrázek

Důkaz transpiračního proudu. Po vložení rostliny do obarveného roztoku dojde po nějakém čase ke zbarvení některých částí rostliny (listů i květů).