Výdej vody

Výdej vody

Rostlina ve svém metabolismu využije jen asi 1 % přijaté vody. Zbytek vydává gutací, a především transpirací.

Transpirace

Transpirace je výdej vody rostlinou v podobě vodních par:

 • pokožková – kutikulární

  • celým povrchem těla, většinou do 10 % vody (např. u stínobytných rostlin až 60 %) 

  • nelze regulovat

 • průduchová – stomatární

  • až 90 % vody z rostliny

  • prostřednictvím průduchů

  • rostlina může regulovat

Faktory ovlivňující transpiraci:

vnitřní faktory

 • velikost a počet průduchů

 • morfologická a anatomická stavba listu

 • vnitřní struktura listu

 • vlastnosti kutikuly

vnější faktory

 • teplota a vlhkost vzduchu

 • pohyb vzduchu

 • působí vlhkost – 99 % přijaté vody odejde z rostliny

Transpirační koeficient

 • hmotnost vody (g) potřebná pro vytvoření jednoho gramu sušiny
  • kukuřice 370
  • vojtěška 800

Intenzita transpirace

 • množství vydané vody jednotkou listové plochy za jednotku času

 • mění se během dne i ročního období

Význam transpirace

 • pohání transpirační proud

 • termoregulační funkce

 • výměna plynů

 • snižuje teplotní rozdíly zemského povrchu

Gutace

 • výdej vody v kapalné podobě
 • probíhá na listech
 • vyměšovací pletivo – hydatody

Podle vztahu rostlin k vodě lze rozlišit několik ekologických typů rostlin:

 • hydrofyty (vodní rostliny)
 • hygrofyty (helofyty, rostliny mokrých až zbahnělých půd)
 • mezofyty (rostliny vlhkých až čerstvě vlhkých stanovišť)
 • xerofyty (suchobytné rostliny)
Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil​
Obrázek

Transpirace, LAUREL, Jules. Wikimedia Commons [online].2 6. 5. 2013 [cit. 23.10.2014]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transpiration_Overview.svg?uselang=cs

Obrázek

Průduch a jeho části