Faktory ovlivňující dýchání

Faktory ovlivňující dýchání

Můžeme je stejně jako u fotosyntézy rozdělit na vnitřní a vnější.

Vnější faktory

 • teplota prostředí

  • optimální teplota je mezi 25 až 35 °C, vyšší a nižší teploty intenzitu dýchání snižují, resp. dýchání zastaví
 • obsah kyslíku v prostředí

  • obsah kyslíku kolísá v půdě
 • přítomnost škodlivých látek a jedů

  • brzdí nebo zastavují dýchání (kyanid, oxid uhelnatý, oxid siřičitý)

Vnitřní faktory

 • fyziologický stav rostliny

 • stáří rostliny

 • obsah vody v pletivech

 • množství zásobních látek

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil