Obrazovky

Obrazovky

Cíle kapitoly: Seznámit se s principem, na jakém fungují obrazovky, s jejich uspořádáním a technickými možnostmi. Provést základní srovnání vybraných typů obrazovek.

Klíčová slova: obrazovka, elektronový svazek, elektronová tryska, elektrostatické vychylování, magnetické vychylování, maska, plazma, maticové jednotky, obrazovky LCD, OLED, PDP, FED.

Obrazovka je speciální typ elektronky, jejímž úkolem je převádět elektrický signál na signál optický. Je nejčastěji používanou podobou elektronky, uplatnění nachází při výrobě televizních přijímačů, osciloskopů, radiolokátorů apod., i když jsou v poslední době především v televizích a PC monitorech nahrazovány modernějšími principy zobrazování.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009