Rozdělení zesilovačů

Rozdělení zesilovačů

Zesilovače je možné dělit podle různých hledisek a parametrů, například:

Podle použitých aktivních součástek

 • elektronkové zesilovače,

 • tranzistorové zesilovače,

  • zesilovače s bipolárními tranzistory,

  • zesilovače s unipolárními tranzistory,

 • zesilovače s integrovanými obvody.

Samozřejmě existují i zapojení, které obsahují současně bipolární i unipolární tranzistory, nebo integrované obvody a diskrétní tranzistory.

Podle druhu a frekvence vstupního signálu

 • zesilovače nízkofrekvenční (20Hz – 20kHz),

 • zesilovače vysokofrekvenční (nad 20kHz),

 • impulsové zesilovače (přenos dat apod.),

 • stejnosměrné zesilovače.

Podle velikosti vstupního (budicího) signálu

 • předzesilovače - zesilují signály malé úrovně,

 • výkonové zesilovače - zesilují signály z předzesilovačů na požadovaný výkon.

Podle počtu stupňů

 • jednostupňové zesilovače,

 • vícestupňové zesilovače.

Podle šířky přenášeného (zesilovaného) frekvenčního pásma

 • úzkopásmové zesilovače,

 • širokopásmové zesilovače.

Podle vazby mezi zesilovacími stupni

 • s vazbou RC (kapacitní vazba) – patří mezi nejpoužívanější vazby,

 • s transformátorovou vazbou,

 • s přímou vazbou.

Zdroje
 •  BRINDL, Pavel. VY_32_inovace_03_ELE_3_ Elektronické obvody_09_Základní zapojení nf zesilovače s bipolárními tran. Přerov, 2013.