Fyziologické děje živočichů

Fyziologické děje živočichů

Živý organismus představuje jakýsi ekosystém, který je otevřený a má ustálené vnitřní prostředí. Přitom je v neustálém kontaktu s vnějším prostředím, které na něj působí svými specifickými abiotickými faktory. Základní životně důležité děje probíhají jak u nejjednodušších forem života (jednobuněční), tak i u mnohobuněčných.

Základní fyziologické soustavy:

 • soustava trávicí:
  • příjem potravy
  • zpracování
  • odstraňování nestravitelných látek
 • dýchací soustava
 • oběhová soustava
 • vylučovací soustava
 • pohybová soustava
 • nervová soustava
 • soustava smyslová.

Obecné funkce orgánových soustav živočišného organismu

 • vylučovací soustava - vylučování zplodi látkového metabolismu
 • oběhová soustava - rozvádí živiny, plyny, hormony, odvádí odpadní látky
 • orgány pohybové soustavy:
  • prvoci – bičíky (bičíkovci), panožky (kořenonožci), brvy (nálevníci)
  • mnohobuněční – svaly:
   • bezobratlí – hladké svalstvo
   • strunatci – příčně pruhované svalstvo (upíná se na kostru – pasivní složka pohybu)
 • nervová a hormonální soustava – řídí a koordinuje činnost pohybových orgánů a dalších soustav
 • soustava smyslových orgánů - sbírají informace z vnějšího prostředí
 • látková přeměna - u živočichů převládají procesy katabolické (rozkladné). Ze složitých látek vznikají látky jednoduché za současného uvolňování energie. Konečnými produkty jsou CO2, NH3, H2O.

Tvar těla živočichů

 • paprsčitě souměrné – radiální souměrnost těla (tělem můžeme vést několik rovin souměrnosti). Pohybovat se mohou jakýmkoli směrem. Příjem potravy – z kterékoli strany (žahavci, ostnokožci).
 • dvoustranně souměrné – bilaterální souměrnost těla (tělem můžeme vést jen jednu rovinu souměrnosti – rozděluje živočicha na levou a pravou polovinu). Rozlišujeme hlavovou (přední) a koncovou část těla (členovci, strunatci).
Zdroje
 • PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.
 • SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miloslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 208 s. ISBN 80-7168-909-2.

 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Obrázky

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Koňarik Jaroslav.
Obrázek

Obr. 1: Radiální souměrnost

Obrázek

Obr. 2: Bilaterální souměrnost

Úkol

 

Uveďte příklad živočicha s radiální a bilaterální souměrností těla.

Vhodné i pro žáky ZŠ.