Úvod do základů mikropočítačové techniky

Úvod do historie mikropočítačů

Perspektivní oblastí elektroniky jsou konstrukce s programovatelnými obvody. Zařízení, pro jehož konstrukci byly použity programovatelné obvody, dosahují určitého stupně komfortu pro jeho ovládání.

Současný trend ve vývoji elektronických zařízení spočívá právě v aplikacích nových technologií s využíváním mikropočítačového řízení.

Znalosti z oboru mikropočítačových technologií ohledně návrhu, konstrukce a vývoje jednoúčelových aplikací mikropočítačové techniky lze úspěšně uplatnit v běžném životě.

Aplikace mikropočítačového řízení v současnosti nacházíme stále častěji v integrované formě v podobě jednočipových mikropočítačů. Mikropočítače dnes řídí zařízení spotřební elektroniky, průmyslové automatizace, telekomunikační zařízení, měřící techniky, zabezpečovací techniky, řídících obvodů automobilů, letecké techniky a dalším obsáhlým výčtem uplatnění mikropočítačů bychom mohli pokračovat.

Můžeme použít klasické přirovnání, že chceme-li porozumět budoucnosti vývoje mikropočítačové techniky, znalost historie vývoje této techniky nám může otevřít okno k pohledu do budoucnosti.

Proto věnujme náš čas i studiu historie vývoje této velmi zajímavé a perspektivní oblasti elektrotechniky.

Zdroje
  • ZMRZLÝ, Simeon. Mikroprocesorová technika. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1996, 174 s. ISBN 80-214-0799-9.
Zamysli se
  • Jakým způsobem se změnila konstrukce číslicových obvodů použitím programovatelných mikroprocesorových obvodů?