Popis architektury mikrořadičů AVR

Popis architektury mikrořadičů AVR

V následujících podkapitolách se seznámíme s funkčním schématem mikrořadiče AVR a osvětlíme si význam jednotlivých pinů mikrořadiče AVR. Mikrořadiče AVR využívají koncepci Hardwadské architektury, která spočívá v oddělené paměti pro data a program. Jádro mikrořadičů AVR má obdobu většiny RISC-mikrořadičů. Mikrořadiče AVR se dnes vyrábějí v různých pouzdrech, s různou velikostí datové a programové paměti, s různým uspořádáním vnitřních obvodů. V této kapitole učebnice se budeme zabývat mikrořadiči Atmega16 a Atmega32, které mají podobnou strukturu, které se liší velikostí datové a programové paměti.

 

Zdroje
  • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
  • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.
Zamysli se
  • Je nutné, aby programátor mikrořadičů perfektně znal jejich obvodové zapojení?