Instrukční soubor mikrořadičů AVR

Instrukční soubor mikrořadičů AVR

V této kapitole se seznámíme s intrukčním souborem mikrořadičů AVR. Dobrá znalost instrukčního souboru nám pomůže s vytvářením vlastních programů.

Instrukce mikrořadičů AVR lze rozdělit podle významu na:

  • instrukce pro přesun;
  • aritmetické instrukce;
  • logické instrukce;
  • instrukce pro větvení programu.                                  
Zdroje
  • HRBÁČEK, Jiří. Komunikace mikrokontroléru s okolím. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 1999, 159 s. ISBN 80-86056-42-21.
  • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
  • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.