Systém a evoluce živočichů

Systém a evoluce živočichů

Systém živých organismů žijících na Zemi se neustále vyvíjí. Díky novým poznatkům se tedy tento systém neustále mění (a ještě měnit bude). Původní systémy byly založené převážně na morfologii. Dnešní pojetí systematiky je založené na evoluci a genetice, včetně analýzy DNA. Systém použitý v této učebnici je upravený a zjednodušený z didaktických důvodů. Uvedena bude většina skupin živočichů, které jsou probírané na středních školách. Podrobnější systém živých organismů, který se často využívá na gymnáziích, najdete v učebnici "Nový přehled biologie", Rosypal 2003.

 

Říše: PRVOCI (Protozoa = Protista)

Říše: ŽIVOČICHOVÉ (Animalia)

 

Rozšiřující pojmy
Evoluce = vývoj; biologická evoluce = označení procesu změn dědičných vlastností mezi organismy CHARLES DARWIN (1809–1882) opírá svou evoluční teorii o přírodní výběr
Odkaz

Systém živých organismů.

ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5.