Mikropočítače ATmega prakticky-úvod

Mikropočítače ATmega prakticky

                              obrazekObr. 1: Pracoviště pro praktické pokusy s mikropočítačem

      Mikropočítače nás obklopují  v našem  každodenním  životě, ať už o tom víme nebo ne. Staly se součástí  výrobků, které nás obklopují, a jsou řízeny malými součástkami, kde o výsledné funkci rozhoduje především program. V automobilech mikropočítače, je jich tam dokonce více, řídí činnost motoru, optimální funkci brzdného systému, klimatizační jednotku nebo zabezpečovací zařízení. Tiskárny, digitální měřicí přístroje, fotoaparáty, inteligentní senzory, zabezpečovací zařízení, domácí spotřebiče a další nepřeberné množství výrobků využívá tyto součástky velké integrace. Mikropočítače už nejsou jen záležitostí průmyslových aplikací a výpočetní techniky, ale jsou často využívány i ve spotřební elektronice včetně hraček. Mikropočítač je polovodičová součástka, která obsahuje všechny potřebné funkční části tvořící počítač. Na jednom čipu je realizován procesor, paměť programu a paměť dat, periferní obvody pro spojení s vnějším prostředím a soustava sběrnic, vzájemně spojující jednotlivé části. Používá se také označení jednočipový mikropočítač a mikrokontrolér – viz odkaz.

      Jednočipové mikropočítače prošly za poslední dvě desítky let značným vývojem a pro uživatele jsou tak k dispozici velmi složité integrované obvody s vysokým výpočetním výkonem a velkou škálou funkcí. Řada velkých světových výrobců mikropočítačových obvodů nabízí nepřeberné množství mikropočítačů, od velmi malých 8bitových mikropočítačů v pouzdru s 8 vývody, až po 32bitové mikropočítače v pouzdru o 64 i více vývodech.

obrazekObr. 2: Různé druhy mikropočítačů od firmy Atmel                                                             

     Učebnice je zaměřena na praktické pokusy s mikropočítači a je určena především pro ty, kteří ještě nemají teoretické znalosti z mikropočítačové techniky, ale láká je seznámit se s jejich programování a použitím. Pro tyto první kroky do světa mikropočítačů byly proto zvoleny 8bitové mikropočítače AVR, vyráběné firmou ATMEL. V pokusných zapojeních bude používán mikropočítač řady ATmega, který má dostatečný výkon pro jednoduché i složitější aplikace. Na konkrétních příkladech se zájemce naučí připojit vnější obvody k mikropočítači a podle požadované funkce vytvořit aplikační program.

Zdroje

Obrázky: