Regulační obvody

Regulační obvody

Kapitola se zabývá teorií regulace. Uvádí základní způsoby popisu vlastností členů regulačních obvodů a jejich třídění, které se uplatní při řešení a simulaci regulačních obvodů. Na kvalitě regulace se nejvýrazněji projevují vlastnosti regulovaných soustav a regulátorů.