Prostředky automatizace

Prostředky automatizace

V kapitole jsou popsány principy vybraných prvků a zařízení, které využíváme při realizaci regulačních obvodů.

Snímače (senzory) různých veličin slouží ke zjišťování skutečné hodnoty řízené veličiny. Převodníky umožňují signály v regulačních obvodech upravit tak, aby byly vhodné pro přenos a další zpracování. Konkrétní zásah do řízené soustavy provádí regulátor prostřednictvím akčního členu.