PLC

PLC

V tomto modulu se seznámíme s historií vzniku prvních automatů. Vysvětlíme si, jak pracuje PLC automat a jaké jsou jeho možnosti využití při řízení procesů. Dále se budeme věnovat jeho vnitřnímu uspořádání a možným konstrukčním řešením z hlediska kompaktnosti a modularity.

Seznámíme se s periferními jednotkami, které zajišťují interakci s vnějším okolím, jako jsou vstupně/výstupní jednotky, speciální moduly pro připojení čidel nebo řízení polohy. Neopomeneme významnou oblast prostředků pro realizaci HMI – rozhraní „člověk – stroj“. Ukážeme si také možné alternativy řízení procesů a měření fyzikálních veličin prostřednictvím mikro PLC a pomocí tzv. virtuálních zařízení.

Dostatečnou pozornost také budeme věnovat způsobům programování a vysvětlení základních instrukcí pro tvorbu programu PLC automatu.

V poslední části využijeme získané znalosti při řešení úloh. Podrobněji se seznámíme s programováním a možnostmi mikro PLC. Ukážeme si práci s jednotkou pro připojení RTD čidel a polohovacím modulem pro řízení pohonů. Pro řízení servomotorů dále vytvoříme virtuální přístroj v programovém grafickém prostředí LabVIEW.