Vykonání testu Vyvrtávání

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Stroje pro vyvrtávání se jmenují:

2.

Pro otvory do průměru 500 mm se používají: