Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Které činnosti se nevykonávají při montáži ozubeného převodu?

Nasazení ozubeného kola na hřídel.

Upevnění ozubeného kola na hřídel.

Namontování ložisek na hřídel.

Nastavení záběru ozubených kol.

Kontrola.

Nasazení řemenic na hřídel.

 
2.

Jakým způsobem zjišťujeme kvalitu záběru ozubených kol?

Nanesením přiměrné barvy na zuby jednoho kola a pootočením soukolí.

Pohledem na hřídele.

Kontrolou uchycení ozubených kol na hřídelích.

Na kvalitě záběru ozubených kola nezáleží.

Pouze pohledem.

Pouze pootočením soukolí.

 
3.

Kdy se používá ozubených kol?

Při malých osových vzdálenostech, které musí být přesné.

Při malých osových vzdálenostech, které nemusí být přesné.

Při velkých osových vzdálenostech, které nemusí být přesné.

Při  osových vzdálenostech, které dopovídají minimálně dvojnásobku průměru hnaného ozuneného kola.