Vykonání testu Montáž a demontáž ozubených kol

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kdy se používá ozubených kol?

2.

Jakým způsobem zjišťujeme kvalitu záběru ozubených kol?

3.

Které činnosti se nevykonávají při montáži ozubeného převodu?