Vykonání testu Rozdělení otopných soustav – souhrnný test.

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

12)     Jestliže teplonosná látka v připojovacím potrubí (přívodním a vratném) proudí stejným směrem jedná se o:

2.

2)    Nejdůležitější požadavky na teplonosné látky jsou:

3.

5)     Mezi nevýhody nuceného oběhu patří:

4.

18)    Nejpoužívanější teplonosnou látkou je :

5.

11)     Podle směru vedení připojovacího potrubí k otopným tělesům je horizontální soustava:

6.

14)    Otopná soustava  otevřená má tyto základní znaky:

7.

10)     Ležatý rozvod otopné soustavy s horním rozvodem je umístěn:

8.

13)    Jestliže teplonosná látka v připojovacím potrubí (přívodním a vratném) proudí v opačném směru jedná se o:

9.

4)     Fungování nuceného oběhu je podmíněno:

10.

3)    Vznik tlakového rozdílu (účinného vztlaku) u samotížného oběhu je podmíněn: