Vykonání testu Rozdělení otopných soustav – souhrnný test.

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

4)     Fungování nuceného oběhu je podmíněno:

2.

10)     Ležatý rozvod otopné soustavy s horním rozvodem je umístěn:

3.

18)    Nejpoužívanější teplonosnou látkou je :

4.

9)     Ležatý rozvod otopné soustavy se spodním rozvodem je umístěn:

5.

13)    Jestliže teplonosná látka v připojovacím potrubí (přívodním a vratném) proudí v opačném směru jedná se o:

6.

5)     Mezi nevýhody nuceného oběhu patří:

7.

8)     Dvoutrubková otopná soustava je:

8.

19)     Klasické uspořádání  hlavního rozvodu znamená:

9.

7)     Jednotrubková otopná soustava je:

10.

1)     Mezi teplonosné látky patří: