Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

19)     Klasické uspořádání  hlavního rozvodu znamená:

a. rozvod není  větvený s postupným dělením průtoku do jednotlivých částí rozvodu až k otopnému tělesu, chybí patrové rozvaděče

b. rozvod  je větvený s postupným dělením průtoku do jednotlivých částí rozvodu až k otopnému tělesu, jsou použity patrové rozvaděče

c. rozvod  je větvený s postupným dělením průtoku do jednotlivých částí rozvodu až k otopnému tělesu, chybí patrové rozvaděče

 
2.

8)     Dvoutrubková otopná soustava je:

a. teplovodní  soustava vytápění, u které je v rozvodu otopné vody použito dvou trubek, je odděleno potrubí s topnou a vratnou vodou

b. soustava vytápění, ve které jsou  použity dva druhy trubek

c. teplovodní  soustava vytápění, u které je  rozvod otopné vody veden jednou trubkou tam  a  jednou  trubkou  zpět

 
3.

5)     Mezi nevýhody nuceného oběhu patří:

a. závislost na elektrické energii, vznik hluku, zvýšení pořizovacích nákladů

b. nepružnost otopné soustavy, zvýšení pořizovacích nákladů

c. závislost na elektrické energii, vznik hluku, pomalý zátop

 
4.

2)    Nejdůležitější požadavky na teplonosné látky jsou:

a. velká tepelná kapacita, dostupnost, cena, chemická stálost, dobrá regulace tepelného výkonu, nereagují s materiály ostatních součástí OS

b. cena, chemická stálost, dostupnost, malá tepelná kapacita, objemová stálost

c. malá tepelná kapacita, dostupnost, cena, chemická nestálost, špatná regulace tepelného výkonu, nereagují s materiály ostatních součástí OS

 
5.

3)    Vznik tlakového rozdílu (účinného vztlaku) u samotížného oběhu je podmíněn:

a. rozdílem teploty topné a vratné tekutiny, výškovým rozdílem mezi kotlem a otopným tělesem

b. strojním zařízením (čerpadlo), rozdílem teploty topné a vratné tekutiny

c. výškovým rozdílem mezi kotlem a otopným tělesem, strojním zařízením (čerpadlo)

 
6.

9)     Ležatý rozvod otopné soustavy se spodním rozvodem je umístěn:

a. v nejnižším podlaží, většinou nad kotlem (zavěšen pod stropem)

b. v nejvyšším patře nad OT či topnou plochou (v podkroví)

c. přívodní potrubí  v nejvyšším patře a vratné potrubí je  v nejnižším patře

 
7.

20)    Progresivní  uspořádání  hlavního rozvodu znamená:

a. centrální stoupačka je v každém patře  objektu napojena na rozvaděč

b. centrální stoupačka není v každém patře  objektu napojena na rozvaděč

c. centrální stoupačka je v každém patře  objektu napojena na rozvaděč a větví se až k otopnému tělesu

 
8.

10)     Ležatý rozvod otopné soustavy s horním rozvodem je umístěn:

a. v nejvyšším patře nad OT či topnou plochou (v podkroví)

b. v nejnižším podlaží, většinou nad kotlem (zavěšen pod stropem)

c. přívodní potrubí  v nejvyšším patře a vratné potrubí je  v nejnižším patře

 
9.

14)    Otopná soustava  otevřená má tyto základní znaky:

a. otevřenou expanzní nádobu, umístěnou v nejvyšším bodě soustavy

b. otevřenou expanzní nádobu, umístěnou v blízkosti kotle nebo přímo v kotli

c. otevřenou expanzní nádobu, umístěnou přímo v kotli

 
10.

1)     Mezi teplonosné látky patří:

a. voda, olej, ropa, pára a nemrznoucí směs

b. voda, zemní plyn, uhlí, pára a topný olej

c. voda, pára, vzduch, olej a nemrznoucí směs