Vykonání testu Teplovodní vytápění – souhrnný test.

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

2)     Kotel pro teplovodní otopnou soustavu slouží:

2.

20)    Cech topenářů a instalatérů České republiky je:

3.

6)     Oběhové čerpadlo je:

4.

8)     Z kterých částí se skládá zabezpečovací zařízení teplovodní otopné soustavy:

5.

7)     Kam montujeme uzavřenou expanzní nádobu:

6.

11)    Co v teplovodní otopné soustavě nazýváme rozvodným potrubím:

7.

4)     Termostatické ventily s hlavicí:

8.

5)     Na jakém principu pracuje termostatický ventil:

9.

14)    Nejběžnější materiály pro tepelnou izolaci potrubí jsou:

10.

15)    Oběhové čerpadlo se skládá z těchto základních částí: