Vykonání testu Buněčný cyklus, dělení buněk

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

K syntéze jaderné DNA dochází v S fázi.

2.

V mitotické  profázi se rozpouští:

3.

Replikace DNA v živočišné buňce nastává v cytoplazmě.
 

4.

. V G1-fázi probíhá v buňce:

5.

K replikačním pochodům dochází u jaderné DNA ve fázi:

6.

Dva stejné chromozómy přítomné v jádře somatické buňky se označují jako:

7.

Rozdělení jádra se označuje jako:

8.

Po narození se již nedělí buňky:

9.

Mitóza je potřebná k:

10.

. V buňce je chromozóm v profázi tvořen: