Vykonání testu Montáž a demontáž čepů.

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jakým způsobem lze využít při montáži čepů tepelné roztažnosti materiálů?

2.

Jakým způsobem se mohou zajistit ve spoji čepy bez hlavy?

3.

Jakým způsobem se mohou čepy pojistit proti pootočení?