Vykonání testu Molekulární genetika

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Číslice 2 v obrázku představuje:

2.

mRNA slouží jako matrice pro syntézu proteinů.

3.

Translací rozumíme překlad genetické informace z mRNA do pořadí aminokyselin v peptidu.

4.

Antikodón obsahuje kód pro ukončení proteosyntézy.

5.

Úsek na molekule DNA, který odpovídá jedné molekule proteinu, se nazývá gen.

6.

Při replikaci dvouvláknové DNA slouží DNA-polymeráza jako matrice.

7.

Genetický kód využívá jako symboly dusíkaté báze A, C, G, U.

8.

Uracil se v DNA páruje s thyminem.

9.

Trojice sousedních bází v RNA nazývá kodón.

10.

rRNA se syntetizuje v ribozómech.