Vykonání testu Makromolekulární látky

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Podle původu dělíme polymery na:

2.

Z jakých prvků je tvořen skelet většiny makromolekulárních látek?

3.

Polymerace je chemická reakce, při které...

4.

Co je monomer?

5.

Celulóza je ...