Vykonání testu Klenby

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Klenba je schopna přenášet hlavně:

2.

Klášterní klenba vzniká:

3.

Křížová klenba je odvozena:

4.

Lunetová klenba vzniká:
 

5.

Ramenát je:

6.

Závěrečný klenák je v klenbě:

7.

Okulus se vyskytuje u:

8.

Pendativ je: