Vykonání testu Klenby

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pendativ je:

2.

Okulus se vyskytuje u:

3.

Lunetová klenba vzniká:
 

4.

Křížová klenba je odvozena:

5.

Klenba je schopna přenášet hlavně:

6.

Klášterní klenba vzniká:

7.

Závěrečný klenák je v klenbě:

8.

Ramenát je: