Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Komínová výměna musí být od komínového zdiva min. vzdálená:

100 mm

50 mm

150 mm

 
2.

V trámovém stropu jsou rákosníky:

označení pro rákosníkovou omítku

jdou hlavní nosné trámy

jsou trámy tvořící součást podhledu 

 
3.

 Pro násyp v trámových stropech se dříve používala

 sláma

 škvára

 dřevěná drť

 
4.

Vzdálenost stropních trámů je obvykle:

0,9 - 1,2 m

0,5 - 0,9 m

1,2 - 2 m

 
5.

Dřevěné trámové stropy se většinou používají pro rozpětí:

10 - 12 m

6 - 8 m

5 - 6 m

 
6.

Mezi zhlavém trámu a zdivem je potřeba nechat mezeru minimálně:

100 mm

150 mm

50 mm

 
7.

Nevýhodou dřevěných stropů je:

špatná tepelná izolačnost

malá odolnost proti ohni

malá plošná hmotnost