Vykonání testu dřevěné stropy

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Nevýhodou dřevěných stropů je:

2.

Vzdálenost stropních trámů je obvykle:

3.

Komínová výměna musí být od komínového zdiva min. vzdálená:

4.

 Pro násyp v trámových stropech se dříve používala

5.

Dřevěné trámové stropy se většinou používají pro rozpětí:

6.

V trámovém stropu jsou rákosníky:

7.

Mezi zhlavém trámu a zdivem je potřeba nechat mezeru minimálně: