Vykonání testu Vlnová optika B

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1  . Index lomu skla je 1,5.

Vlnová délka světla ve skle je:

2.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1  . Index lomu skla je 1,5.

Frekvence světla je:

3.

Na skleněnou destičku ve vzduchu, jejíž tloušťka je 0,2 µm   s indexem lomu n = 1,5 dopadá kolmo bílé světlo.

V odraženém světle nastane minimum pro světlo o vlnové délce:

4.

Světlo o vlnové délce 500 nm přechází ze vzduchu (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2. 

Vlnová délka se při přechodu do tohoto prostředí:

5.

Vlnová délka světla ve vzduchu je 600 nm. Rychlost světla ve vzduchu je přibližně 3 . 10m . s-1  . Index lomu skla je 1,5.

Rychlost světla ve skle je:

6.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 500 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 3 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 10 cm.

Počet vrypů na 1 cm u  mřížky jejíž mřížková konstanta je 10-5 m je:

7.

Světlo o vlnové délce 500 nm přechází ze vzduchu (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2.

Rychlost světla se při přechodu:

8.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 500 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 3 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 10 cm.

Perioda mřížky je:

9.

Optická mřížka je osvětlena světlem o vlnové délce 500 nm. Na stínítku ve vzdálenosti 3 m od mřížky vznikl ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 10 cm.

Vzdálenost maxima 1. řádu od maxima 0. řádu, pokud je mřížka osvětlena světlem o vlnové délce 600 nm  je:

10.

Světlo o vlnové délce 500 nm přechází ze vzduchu (n = 1) do prostředí s indexem lomu n = 2.

Frekvence světla se při přechodu do tohoto prostředí: