Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Lodžie může být:

zapuštěná

polozapuštěná

spuštěná

 
2.

 Stavební prvky na objektech, které chrání průčelí budovy před stékající srážkovou vodou a přitom současně ztvárňují architektonicky fasádu budovy se nazývají:

lemy

římsy

krajníky

 
3.

Arkýř vytváří:

Uzavřený prostor, předsazený před průčelí budovy a přitom je spojený s přilehlou místností v jeden prostor. Je součástí místnosti.

Uzavřený prostor, předsazený před průčelí budovy a přitom není spojený s přilehlou místností v jeden prostor. Není součástí místnosti.

Uzavřený prostor, který není předsazený před průčelí budovy a přitom je spojený s přilehlou místností v jeden prostor.

 
4.

Konstrukce balkonů rozdělujeme:

monolitické železobetonové

porobetonové

železobetonované prefabrikované

 
5.

 Krákorcově vyložené desky nad vstupy do objektů, které částečně chrání jak osoby, tak vstupní dveře před působením povětrnostních vlivů se nazývají :

balkony

markýzy

terasy

 
6.

Římsy dělíme dle umístění na:

 

hlavní, nebo-li korunovou

vrchní, nebo-li královskou

pásovou, nebo-li kordovou

 
7.

Mezi převislé konstrukce patří:

Balkony

Lodžie

komíny

 
8.

Konstrukce lodžií může být:

zapnutá

samonosná

vetknutá do stěny domu