Vykonání testu Soustružení a soustružnické nože

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co nepatří do řezných materiálů?

2.

Co je to rychlořezná ocel?

3.

Co je to soustružení?

4.

V jakých jednotkách udáváme otáčky obrobku?

5.

Soustružnický nůž je?

6.

V jakých jednotkách udáváme řeznou rychlost?

7.

Co se stane, pokud zvolíme malou řeznou rychlost?

8.

Jakým teplotám odolávají řezné materiály z oxidované keramiky?

9.

Soustružnické nože dělíme podle tvaru například na:

10.

Podle čeho určujeme velikosti jednotlivých řezných úhlů?