Vykonání testu Soustružení a soustružnické nože

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co se stane, pokud zvolíme malou řeznou rychlost?

2.

Co je to řezná rychlost?

3.

 Podle čeho vybíráme tvar soustružnického nože?

4.

Soustružnické nože dělíme podle směru obrábění na:

5.

Soustružnický nůž je?

6.

Které druhy soustružení nepoužíváme.

7.

Na čem závisí otáčky obrobku?

8.

Co je to rychlořezná ocel?

9.

Podle čeho určujeme velikosti jednotlivých řezných úhlů?

10.

Co nepatří do řezných materiálů?