Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Kovový systémový komín je takový, který má:

kovový komínový plášť,                                                                                               

kovovou komínovou vložku a keramický komínový plášť,

                                                                                  

keramickou komínovou vložku a kovový komínový plášť.

 

 
2.

Materiál tepelněizolační vrstvy:

musí mít přibližnou hmotnost nejméně 0,95 kg/m3,

musí mít hmotnost nejméně 95 kg/m3,

musí mít hmotnost nejméně 9,5 kg/m3.

 
3.

Vícevrstvý komín je takový, který má:

nejméně 4 vrstvy (vložku, pouzdro, tepelněizolační vrstvu, komínový plášť),

nejméně 3 vrstvy (komínovou vložku, tepelněizolační vrstvu, komínový plášť),

nejméně 2 vrstvy (komínovou vložku, komínový plášť).

 
4.

Odvod spalin za spotřebiče do ovzduší:

zajišťuje vždy komín,

zajišťuje vždy kouřovod,

zajišťuje vždy spalinová cesta.

 
5.

Rozhodujícím předpisem pro stavbu komína je:

ČSN 734201,

požární zákon s prováděcí vyhláškou č. 137/98 Sb.,

stavební zákon s prováděcí vyhláškou č. 268/09 Sb.

 
6.

Komínový plášť:

je stavebním prvkem, který musí odpovídat estetickému vzhledu objektu,

zajišťuje pevnost konstrukce komína, jeho stabilitu a tepelný odpor,

je samostatným konstrukčním prvkem systémového komína.

 
7.

Komínová vložka musí být dilatačně a tepelně oddělena od komínového pláště:

aby ji bylo možno z komína vytáhnout a vyměnit,

aby se nepoškodila tepelným pnutím,

aby byl zajištěn bezpečný provoz spotřebiče a odvod spalin.

 
8.

Komínová vložka:

zajišťuje zesílení tahu komínového průduchu,

musí být dilatačně a tepelně oddělena od komínového pláště,

musí být pevně spojena s komínovým pláštěm.

 
9.

Komínová vložka je potrubí:

tvořící průduch komína. Musí být vždy ohnivzdorná.

tvořící průduch komína. Musí být vždy odolná proti účinkům kondenzátu.

tvořící průduch komína. Musí být dilatačně oddělena od komínového pláště.

 

 
10.

Komínová vložka:

zajišťuje hladkost, těsnost a odolnost průduchu komína,

zajišťuje pevnost a stabilitu komína,

zajišťuje zesílení tahu komínového průduchu.