Vykonání testu Kominík

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Komínová vložka:

2.

Tepelněizolační vrstva:

3.

Komínová vložka je potrubí:

4.

Tepelněizolační vrstva:

5.

Kovový systémový komín je takový, který má:

6.

Rozhodujícím předpisem pro stavbu komína je:

7.

Keramický systémový komín je takový, který má:

8.

Plastový systémový komín je takový, který má:

9.

Komínový plášť:

10.

Odvod spalin za spotřebiče do ovzduší: