Vykonání testu Kominík

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Komínová vložka:

2.

Vícevrstvý komín je takový, který má:

3.

Komínová vložka musí být dilatačně a tepelně oddělena od komínového pláště:

4.

Komínová vložka:

5.

Plastový systémový komín je takový, který má:

6.

Komínový plášť:

7.

Materiál tepelněizolační vrstvy:

8.

Tepelněizolační vrstva:

9.

Kovový systémový komín je takový, který má:

10.

Rozhodujícím předpisem pro stavbu komína je: