Vykonání testu ruční kování

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaká je obvyklá hmotnost dvouručního kladiva?

2.

Jaké znáte základní kovářské nářadí?

3.

Na jaké základní části dělíme kovadlinu?

4.

Jaká je barva oceli ohřáté na horní kovací teplotu?

5.

Jaké je nejčastější palivo používané v kovářských výhních?

6.

Jaké je obvyklé rozmezí kovacích teplot pro oceli používané v kovářství?

7.

Co je to ocel?

8.

Čím se vyznačuje správně usazená kovadlina?

9.

Jaká je obvyklá hmotnost jednoručního kladiva?

10.

Jaká je výhoda koksu oproti kovářskému uhlí?