Vykonání testu Svařování plamenem

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Svařovací hořáky rozlišujeme:

2.

Jaké druhy plamene podle poměru směšování acetylénu a kyslíku rozlišujeme?

3.

Jaký je nejčastěji používaný hořlavý plyn pro svařování plamenem?

4.

Vyber vhodnou tloušťku materiálu pro svařování plamenem:

5.

Co je zdrojem tepla při svařování plamenem?

6.

Jaké přídavné materiály při svařování plamenem používáme?

7.

Jaké druhy plamene podle výstupní rychlosti z hubice hořáku znáš?

8.

Redukční ventil zajišťuje:

9.

Jaký je nejčastěji užívaný hoření podporující plyn?

10.

Zpětné šlehnutí je: