Vykonání testu Svařování plamenem

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jaký je nejčastěji užívaný hoření podporující plyn?

2.

Redukční ventil zajišťuje:

3.

Jaké druhy plamene podle výstupní rychlosti z hubice hořáku znáš?

4.

Co je zdrojem tepla při svařování plamenem?

5.

Zpětné šlehnutí je:

6.

Jaké druhy plamene podle poměru směšování acetylénu a kyslíku rozlišujeme?

7.

Jaký je nejčastěji používaný hořlavý plyn pro svařování plamenem?

8.

Jaké přídavné materiály při svařování plamenem používáme?

9.

Svařovací hořáky rozlišujeme:

10.

Vyber vhodnou tloušťku materiálu pro svařování plamenem: