Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Co je zdrojem tepla při svařování elektrickým obloukem?

elektrický oblouk

jiskry

plamen

 
2.

Které elektrody dávají kvalitnější svar?

kovové

grafitové

není v tom rozdíl

 
3.

Jaké znáš druhy elektrod?

neutrální, oxidační, redukční

tvrdé, střední, měkké

tavné a netavné, kovové a grafitové, holé a obalené

 
4.

Obal elektrody poskytuje:

vznik strusky a ochranu svarového kovu

správný postup při svařování

vznik trhlin ve svaru

 
5.

Elektrický oblouk hoří mezi:

elektrodou a základním materiálem

základním a přídavným materiálem

hořákem a přídavným materiálem

 
6.

Nejdůležitějším prvkem při svařování elektrickým obloukem je:

poloha při svařování

elektroda

tloušťka základního materiálu

 
7.

Elektrický oblouk je:

druh plamene

zpětné šlehnutí

elektrický výboj

 
8.

Z tavidla vzniká:

tavenina

struska

speciální slitina

 
9.

Jaký je rozdíl mezi tavnými a netavnými elektrodami?

žádný

tavná je přídavným materiálem, netavná není

tavná není přídavným materiálem, netavná je

 
10.

Jaké znáš druhy obalů?

neutrální, oxidační, redukční

měkký, střední, ostrý

kyselý, bazický, stabilizační