Vykonání testu Upínání nožů

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jakým typem namáhání je nejvíce zatížen soustružnický nůž?

2.

Co znamená upínání mezi hroty?

3.

K čemu slouží upínací deska?

4.

Kdy použijeme pohyblivou lunetu?

5.

Kdy použijeme pevnou lunetu?