Vykonání testu Soustružení závitů

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Na soustruhu lze vyrobit:

2.

Při řezání vnějšího závitu:

3.

Proč vytváříme za budoucím závitem zápich?