Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Pro zajištění vlivu trhlin na konstrukci provádíme:

konzultaci s pracovníkem, který se účastnil výstavby objektu

zápis jednou ročně na stavebním úřadě

zjišťování a stav průběhu trhlin, takzvané měření trhlin

 
2.

Příčiny změn v základech jsou:

Nedostatečná hloubka základů

Velice tvrdá zemina pod základem.

Podmrznutí budovy.

 
3.

Nedodržení návodů při aplikování stavebních hmot může ovlivnit vznik trhlin ?

Spíše ne.

Ano

Není to na závadu.
 

 
4.

Trhliny nebezpečné mají příčiny:

Ve změně počasí.

Ve změnách v základech.

Ve změnách v  nosné konstrukci.

 
5.

Trhliny posuzujeme a dělíme na:

neškodné

nebezpečné

prospěšné

 
6.

Špatná technologie při provádění stavebních prací, může mít vliv na vznik trhlin ?

nikdy

ano

ne

 
7.

Zjišťování stavu  průběhu trhlin provádíme měřením:
 

osazováním ocelových drátků

osazováním sádrových terčů

skleněných nebo papírových pásků

 
8.

Trhliny vznikají z různých příčin, jsou to :

Ztráta schopnosti kvality materiálů z důvodu stárnutí

Otřesy půdy v okolí

Kvalita a správné provedení stavby v souladu s technologickými pracovními postupy