Vykonání testu strojní kování

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jak se přenáší síla motoru na sílu úderu u pružinového bucharu?

2.

Je možné, aby na bucharu pracovali dva kováři?

3.

Co je při spuštění jakéhokoliv bucharu zakázáno?

4.

Jak nazýváme část bucharu, ve které je uloženo spodní kovátko?

5.

Jaká energie sloužila k pohonu hamru ve středověku?

6.

Je možné horní a dolní kovátko vyměnit za jiné?

7.

Můžeme při práci na bucharu použít pracovní rukavice?

8.

Jak nazývame část bucharu,ve které je uloženo horní kovátko?

9.

Jaké jsou nejčastější strojní zařízení v malých a středních kovárnách?

10.

Jakým způsobem musí být ukotven buchar?