Vykonání testu strojní kování

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Můžeme při práci na bucharu použít pracovní rukavice?

2.

Co je při spuštění jakéhokoliv bucharu zakázáno?

3.

Jaká energie sloužila k pohonu hamru ve středověku?

4.

Jak nazýváme část bucharu, ve které je uloženo spodní kovátko?

5.

Jak se přenáší síla motoru na sílu úderu u pružinového bucharu?

6.

Je možné horní a dolní kovátko vyměnit za jiné?

7.

Je možné, aby na bucharu pracovali dva kováři?

8.

Jaké jsou nejčastější strojní zařízení v malých a středních kovárnách?

9.

Jak nazývame část bucharu,ve které je uloženo horní kovátko?

10.

Jakým způsobem musí být ukotven buchar?