Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jakou životnost mají zápustky na bucharech?

a) neomezenou

b) omezenou na 1000 ks daného výrobku

c) omezenou, avšak životnost značně prodloužíme správným technologickým postupem a zacházením

 
2.

Proč je vhodné provést předkování před zápustkovým kováním?

a) dochází k rychlejšímu vyplnění dutiny zápustky

b) dochází k úspoře materiálu na výkovek a menšímu opotřebení zápustek

c) výkovek je po obvodu rovnoměrný

 
3.

V čem spočívá výhoda přesného kování v uzavřených zápustkách?

a) dochází k úspoře výkovků a operace ostřihování včetně ostřihovacího nástroje

b) dochází k vyšším výkonům kování kus/hod.

c)  na výkovku nevzniká tzv. výronkový šev

 
4.

Můžeme v zapustkách zpracovávat i jiné kovy než ocel?

a) ne, zápustky jsou určeny pouze pro kování oceli

b) ano, pokud dodržíme veškerý technologický postup při kování daného materiálu

c) ano, ale pouze pokud je zápustka vymazána tukem

 
5.

Můžeme spustit stroj a pracovat s ním na prázdno, bez vložení nahřátého materiálu? 

a) an, materiál zápustek je natolik kvalitní, že tyto údery vydrží

ano, je to potřeba udělat pokaždé před ostrým spuštěním výroby

ne, zápustky by se mohly nenávratně poškodit

 
6.

Jaký účel má předehřátí zápustek na 250 - 280°C

a)  snížit teplotní rozdíl mezi nahřátým materiálem a teplotou zápustky

b) jde opraktické využití poznatku o mírném zvýšení pevnosti oceli při teplotách od 300 - 350°C

c) ohřevem zápustek se zvýší rozměry dutiny, což zajišťuje jisté přidavky na opracování výkovku

 
7.

Jaký tvar výkovku je vhodný pro uplatnění přesného kování v uzavřených zápustkách?

a) hranolový tvar

b) rotační tvar

c) jakykoliv tvar, který má alespoň jednu rovinu souměrnosti

 
8.

K upínání zápustek na bucharech slouží

a)  speciální úpinky a šrouby

b) upínací klíny a šrouby

c) rybinovité vedení a klín v systému zápustka + držák na horní i spodní polovině zápustky

 
9.

Proč se provádí mazání zápustkových dutin?

a) je nutno zabránit korozi na plochách dutiny

b) mazadlo snižuje povrchové zakujení výkovku při jeho chladnutí

c) účelem je snížit tření materiálu při vyplňování dutiny a snížit přestup tepla z materiálu na zápustku

 
10.

Jak je u zápustek na bucharech a vřetenových lisech zajištěno přesné dosednutí obou kusů na sebe? 

a) pomocí vodících kolíků, které jsou ukotveny ve spodní polovině zápustky

b) přesným vedením beranu v rámu stroje, které je nutno seřizovat

c) samostavitelnými lištami v beranu