Vykonání testu Závity

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Šrouby dělíme podle směru na:

2.

Závity můžeme rozdělit na:

3.

Podle tvaru profilu závitů je dělíme na:

4.

Jak se značí Edisonův závit?

5.

Jak se značí oblý závit?