Vykonání testu Práce, výkon, energie, teplo

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Jednotka účinnosti je

2.

Hospodárnost zařízení posuzujeme podle jeho účinnosti. Který poměr určuje účinnost?

3.

Jak se nazývá jednotka výkonu?

4.

Značka tepla je

5.

Těleso má hmotnost 8 kg a pohybuje se po dráze 4 m. Vypočítejte mechanickou práci?

6.

Teplo vyjadřujeme v jednotkách

7.

Vztah pro výpočet kinetické energie je:

8.

Vlak má hmotnost 16 t a jede rychlostí 54 km/h. Vypočítejte kinetickou energii: