Vykonání testu Opravy schodišť

Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

 Nejběžnější poruchy schodů jsou způsobené:

2.

Výměna jednotlivých stupňů se provádí následovně.

Zjistíme, jak jsou schodišťové stupně uloženy do obvodových zdí, zdali jsou podporované oboustranně nebo jednostranně:

3.

Rekonstrukce celých schodišť se provádí tam:

4.

Nejběžnější  poruchy schodišťových stupňů  jsou způsobené:

5.

Schodiště jsou: