Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Do jakých skupin jsou rozčleněny vady podle normy?

trhliny, dutiny, vměstky, studené spoje a neprůvary, vady tvaru, rozměru aj.

pnutí, trhliny, dutiny, studené spoje, vady tvaru a rozměru.

deformace, pnutí, trhliny, vady tvaru a rozměru, jiné vady.

 
2.

Jaké zkoušky používáme ke zjišťování vnitřních vad?

kapilární

lámavosti

rentgen a ultrazvuk

 
3.

Jaké zkoušky používáme ke zjišťování vnějších vad?

rentgen

kapilární

vizuální kontrola

 
4.

Jaké zkoušky používáme ke zjišťování kvality svaru?

pouze destruktivní

pouze nedestruktivní

destruktivní a nedestruktivní

 
5.

Postup zkoušek je stanoven:

normou

není stanoven

zkušebny si stanovují své předpisy