Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Opravy střech se řeší:

 

Rekonstrukcí, kde probíhají poměrně malé zásahy do nenosné konstrukce,

 

Rekonstrukcí, kde probíhají poměrně velké zásahy do nosné konstrukce,

 

Rekonstrukcí, kde neprobíhají poměrně velké zásahy do nosné konstrukce,

 
2.

Opravy střech se řeší:

Jinou konstrukci, zde nedojde k celkové výměně konstrukce i tvaru.

Jinou konstrukci, zde dojde k celkové výměně konstrukce i tvaru.

Jinou konstrukci, zde ale nedojde k žádné výměně konstrukce i tvaru.

 
3.

U střech je velice důležité aby:

měla kvalitní střešní krytinu

měla nekvalitní střešní krytinu

kvalitní střešní krytina není nutná vlastnost střech

 
4.

U střech je velice důležité aby:

tepelně izolační vrstvy byly nasákavé a přijímaly vodní páry

neměla tepelně izolační vrstvy.

 měla dobře provedené tepelně izolační vrstvy.

 
5.

Nejčastější poruchy u plochých střech jsou:

změny délky

změny tvaru a povrchu

změny šířky a tloušťky

 
6.

Účinky vlhkosti stavební a vzdušné ve střešních konstrukcích odstraňujeme:

provedením odvětrávacích kanálků a vkládáním patřičné parozábrany

provedením odvětrávacích kanálků a nevkládáním patřičné parozábrany.

neprovedením odvětrávacích kanálků a nevkládáním patřičné parozábrany.

 
7.

U střech je velice důležité :

aby do konstrukce střechy nezatékalo,

aby do konstrukce střechy zatékalo,

aby do konstrukce střechy nezatékalo a když,  tak co možná velice nepatrně

 
8.

Opravy střech se řeší:

Sanací střechy, výměnou poškozených částí nebo výměnou za nové,

Stagnací střechy, výměnou poškozených částí nebo výměnou za nové,

Stržením střechy, výměnou poškozených částí nebo výměnou za nové,

 
9.

Účinky vlhkosti stavební a vzdušné odstraňujeme tak, že:

Stavební materiál používaný k provedení střešní konstrukce musí být zahřátý na určitou teplotu

Stavební materiál používaný k provedení střešní konstrukce musí být vyschlý

Stavební materiál používaný k provedení střešní konstrukce musí být řádně navlhčen

 
10.

Opravy nosných konstrukcí střech se provádí:

Zesílením podložkami

Výměnou krokve, kleštiny

Zesílením příložkami