Upozornění: Každá otázka může obsahovat více správných odpovědí.

1.

Svařovat smí:

každý, kdo má zájem svařovat

jen osoba, zaměstnaná na pracovišti, kde se svařuje

jen osoba s platným svářečským oprávněním, řádně zacvičená a určená k této práci zaměstnavatelem

 
2.

Odcházíš-li od svařovacího agregátu na svařování plamenem:

vždy je nutno uzavřít ventily lahví

není třeba uzavřít ventily lahví

je třeba uzavřít ventily lahví, pokud pracovník bude pokračovat v práci nejpozději do 30 minut

 
3.

Držáky elektrod:

je dovoleno odkládat kamkoli na pracovišti

se nesmějí odkládat vůbec

se smějí odkládat na izolační podložku nebo na odizolovaný stojan a musí být zajištěny proti náhodnému dotyku vodivých předmětů

 
4.

Při svařování se ochranné pracovní prostředky:

používají jen tehdy, když to pracovník uzná za vhodné

vždy se musí používat ochranné pracovní prostředky pro dané pracoviště předepsané normou

jen když použití ochranných pracovních prostředků nařídí vedoucí pracovník

 
5.

Držáky elektrod:

lze ochlazovat ponořením do studené vody

lze ochlazovat ponořením do teplé vody

nikdy nesmějí být ochlazováy ponořením do vody

 
6.

Materiál znečištěný olejem, barvami, nátěry, rozpouštědly a jinými chemickými látkami:

se nesmí svařovat z důvodu vývinu škodlivých, omamných a toxických látek, vznikajících při svařování znečíštěných povrchů

lze svařovat bez ohledu na znečištění

lze svařovat s dovolením vedoucího pracoviště

 
7.

Kabely agregátu pro svařování elektrickým obloukem:

nesmějí být poškozeny, odizolovány, koncovky kabelů musí být řádně upevněny a konce kabelů se nesmějí dotýkat

není třeba se zabývat stavem kabelů

nesmějí být viditelně poškozeny

 
8.

Hadice pro přívod svařovacích plynů:

není třeba chránit před jakýmkoli poškozením

musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami, přes přechody a přejezdy musí mít kryty

musí být chráněny, pokud to vyžaduje interní předpis pro dané pracoviště

 
9.

Zkratka BOZP znamená:

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

bezpečný a ochranný způsob práce

bezpečnostní ochrana základních prostředků

 
10.

Svařování v blízkosti hořlavin a výbušnin:

je zakázáno jen v uzavřeném prostoru

je dovoleno, stanoví-li to norma

je vždy zakázáno